Czy osoba niepełnosprawna z orzeczeniem powinna mieć zmniejszoną normę produkcyjną?

Pracodawca powinien tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. Zgodnie z art. 15 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej u.r.z.s., czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Unormowań tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 u.r.z.s.). W takim przypadku czas pracy pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy. Pracodawca powinien zatem tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym celu powinien uwzględnić ograniczenia zdrowotne pracownika związane z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą wpływać na wydajność pracy. W przypadku stosowania przez pracodawcę systemu wynagrodzenia akordowego i niewykonania zakładanej normy przez pracownika niepełnosprawnego, nie jest dopuszczalne polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca powinien tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej u.r.z.s., czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Unormowań tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 u.r.z.s.). W takim przypadku czas pracy pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy.

Pracodawca powinien zatem tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym celu powinien uwzględnić ograniczenia zdrowotne pracownika związane z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą wpływać na wydajność pracy. W przypadku stosowania przez pracodawcę systemu wynagrodzenia akordowego i niewykonania zakładanej normy przez pracownika niepełnosprawnego, nie jest dopuszczalne polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca powinien tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej u.r.z.s., czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Unormowań tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 u.r.z.s.). W takim przypadku czas pracy pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy.

Pracodawca powinien zatem tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym celu powinien uwzględnić ograniczenia zdrowotne pracownika związane z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą wpływać na wydajność pracy. W przypadku stosowania przez pracodawcę systemu wynagrodzenia akordowego i niewykonania zakładanej normy przez pracownika niepełnosprawnego, nie jest dopuszczalne polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca powinien tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy.

Zgodnie z art. 15 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej u.r.z.s., czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna (bez względu na stopień niepełnosprawności) nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Unormowań tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 u.r.z.s.). W takim przypadku czas pracy pracowników niepełnosprawnych regulują przepisy Kodeksu pracy.

Pracodawca powinien zatem tak określić zakres zadań pracownika niepełnosprawnego, aby pracownik mógł wykonać zleconą pracę w ramach obowiązujących go norm czasu pracy. W tym celu powinien uwzględnić ograniczenia zdrowotne pracownika związane z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą wpływać na wydajność pracy. W przypadku stosowania przez pracodawcę systemu wynagrodzenia akordowego i niewykonania zakładanej normy przez pracownika niepełnosprawnego, nie jest dopuszczalne polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.