Czy pracodawca bez wiedzy pracownika ma prawo zainstalować program rejestrujący działania na komputerze służbowym pracownika?

Pracodawca powinien poinformować pracowników o zastosowaniu w stosunku do nich takiej formy kontroli.

Pracodawca ma prawo kontrolować sposób wykonywania pracy przez pracownika i wykorzystywania przez niego czasu pracy oraz powierzonych mu urządzeń. W tym celu może monitorować działalność pracownika na służbowym komputerze, jednakże powinien o stosowaniu takiej kontroli pracownika poinformować. Przepisy prawa pracy wprawdzie kwestii tej nie regulują wprost, jednakże konieczność informowania pracownika o stosowanych formach monitoringu jest powszechnie uznawana w doktrynie.

Wskazane jest również jasne określenie zasad korzystania z komputera służbowego, a w szczególności ewentualnego wykorzystywania go do celów prywatnych. Najbardziej adekwatnym miejscem do umieszczenia takich uregulowań wydaje się regulamin pracy. Jeżeli pracodawca dopuszcza korzystanie przez pracownika z komputera służbowego w celach prywatnych, musi liczyć się z ochroną prywatności i tajemnicą korespondencji pracownika. Stosowany monitoring nie może również naruszać godności pracownika i jego innych dóbr osobistych, a także nie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.