Czy pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi na stanowisku robotniczym krzesełko ?

Przepis § 49 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób jednoznaczny nakazuje zapewnić pracownikom przy pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. Warunki pracy mogą wymagać od pracownika, by świadczył pracę siedząc, chodząc lub też stojąc. Z całą pewnością stała, długotrwała ekspozycja tylko na jedną z tych czynności może powodować nadmiernie obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Zgodnie z § 49 r.b.h.p. przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. Siedziska powinny spełniały wymagania Polskich Norm. Możliwość odpoczynku przez pracowników np. w trakcie przerwy na stołówce, gdzie znajdują się miejsca siedzące nie czyni zadość powyższemu przepisowi.

Przepis § 49 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób jednoznaczny nakazuje zapewnić pracownikom przy pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
Warunki pracy mogą wymagać od pracownika, by świadczył pracę siedząc, chodząc lub też stojąc. Z całą pewnością stała, długotrwała ekspozycja tylko na jedną z tych czynności może powodować nadmiernie obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Zgodnie z § 49 r.b.h.p. przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. Siedziska powinny spełniały wymagania Polskich Norm.
Możliwość odpoczynku przez pracowników np. w trakcie przerwy na stołówce, gdzie znajdują się miejsca siedzące nie czyni zadość powyższemu przepisowi.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.