Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailem?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia liczy się od daty, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doszło do drugiej strony stosunku pracy w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.
Zgodnie z art. 30 § 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Powyższy przepis wprowadza wymóg pisemnej formy wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od tego, czy umowę o pracę wypowiada pracownik, czy pracodawca.
Zgodnie z powyższym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać własnoręcznie podpisane przez pracownika lub pracodawcę (sama treść oświadczenia może zostać napisana np. na komputerze i wydrukowana), a w przypadku oświadczenia przesłanego mailem – opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.