Praca na wysokości – poznaj najważniejsze przepisy BHP

Praca na wysokości jest zaliczana do grona prac szczególnie niebezpiecznych. Nic dziwnego – w końcu większość wypadków kończy się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu a nawet śmiercią. Dlatego pracodawca zlecający prace na wysokości musi pamiętać o wielu ważnych przepisach BHP. Przybliżmy je w dzisiejszym wpisie.

Czym właściwie jest praca na wysokości?

Za pracę na wysokości można uznać każdy rodzaj pracy, która jest wykonywana na podwyższeniach, a szczególnie:

  • Rusztowaniach
  • Konstrukcjach budowlanych
  • Stropach
  • Kominach
  • Drabinach

Ważne jest to, że zgodnie z przepisami wysokość podwyższenia musi wynosić minimum 1 metr od poziomu terenu lub podłogi.

Pamiętaj!

Jeśli praca jest prowadzona na powierzchni, która jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi lub też jest wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące przed upadkiem, to nie mają zastosowania przepisy o pracy na wysokości.

Wymagane pozwolenia

Aby móc zlecić pracownikowi prace na wysokości, musi się on legitymować niezbędnymi dokumentami. Najważniejsze jest posiadanie badania lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej lub poniżej 3 metrów.

Pracownik musi także odbyć szkolenie z zakresu przepisów BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Po stronie pracodawcy pozostaje zapewnienie pracownikowi niezbędnych środków ochrony indywidualnej, którymi pracownik potrafi się posługiwać. Konieczne jest także zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego.

Pamiętaj!

Pracodawca musi ponadto zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości ze strony przeszkolonych osób.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Jeśli praca jest prowadzona na wysokości powyżej 1 metra od poziomu podłogi lub gruntu, miejsce pracy powinno zostać zabezpieczone balustradami o wysokości co najmniej 1,1 metra oraz krawężnikami o wysokości co najmniej 15 centymetrów. Jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zapewnić inne skuteczne środki ochrony: szelki z pasem biodrowym lub szelki z linką bezpieczeństwa.

Należy również pamiętać o takim zorganizowaniu pracy na wysokości, aby pracownicy nie byli zmuszeni do wychylania się poza poręcz lub obrys urządzenia, na którym stoją.

Powyższe przepisy mają chronić pracowników przed groźnymi wypadkami, a pracodawcę przed poważnymi konsekwencjami. Na marginesie warto również wspomnieć o dobrej praktyce każdorazowego badania trzeźwości pracownika, który wykonuje pracę na wysokości.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.