Praca przy komputerze a przepisy BHP – o czym musi pamiętać pracodawca?

Większości osób wydaje się, że przepisy BHP dotyczą przede wszystkim pracowników fizycznych i mających kontakt z niebezpiecznymi materiałami. To jednak nieprawda. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy odnoszą się także do pracowników biurowych. Teoretycznie w ciepłym biurze nie ma wielu zagrożeń, poza jednym – monitorem komputera. Wielogodzinna praca przy komputerze jest dużym obciążeniem dla oczu i kręgosłupa pracownika. Dlatego obowiązują tutaj jasne przepisy BHP. Jakie? Przeczytaj.

Kogo dotyczą przepisy BHP w sprawie pracy przy komputerze?

Zgodnie z polskim prawem każda osoba, która jest zatrudniona na stanowisku wymagającym pracy przy komputerze przez co najmniej 4 godziny dziennie, podlega konkretnym przepisom BHP. Dotyczą one więc nie tylko pracowników stricte biurowych, ale też np. kierowników magazynów, handlowców, dziennikarzy, sprzedawców itd.

Ważne!

Przepis ten odnosi się zarówno do osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę cywilnoprawną, praktykantów i stażystów.

Obowiązkowe przerwy dla osób pracujących przy komputerze

Przepisy BHP gwarantują pracownikom spędzającym przed monitorem przynajmniej 4 godziny dziennie prawo do 5-minutowej przerwy przypadającej na każdą godzinę pracy przy komputerze.

Przykład

Jan Kowalski pracuje na stanowisku projektanta. Pracuje przed monitorem przez 8 godzin dziennie. Pracodawca musi mu umożliwić w sumie 40 minut przerwy od pracy. Jest to czas w pełni płatny, wliczający się do wymiaru zatrudnienia.

Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły. Pracodawca może zrezygnować z udzielania przerwy, jeśli tylko zapewni pracownikowi chwilową zmianę charakteru wykonywanej pracy na taką, która nie obciąża wzroku i umożliwia zmianę pozycji ciała.

Przykład

Jan Kowalski jest projektantem, ale w zakresie jego obowiązków leży także nadzorowanie pracy magazynu. Pracodawca tak zorganizował jego czas, że w ramach przerw od pracy przy komputerze Kowalski co godzinę wybiera się do magazynu oddalonego o kilkaset metrów od biura.

Czy pracodawca ma obowiązek refinansowania zakupu okularów korekcyjnych?

Tak, jeśli pracownik ma zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające, że musi pracować w okularach korekcyjnych na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. Takie zaświadczenie pracownik może zdobyć we własnym zakresie lub poprosić o nie podczas badań okresowych.

Prawo nie określa maksymalnej i minimalnej kwoty refinansowania zakupu okularów. Musi ona jednak wystarczyć na pokrycie kosztu wykonania okularów zgodnych z zaleceniami lekarza. W praktyce zakłady pracy ustalają wysokość refundacji we własnym zakresie – pracownik może liczyć np. na zwrot w wysokości 50% kosztu zakupu.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.