Protokół powypadkowy – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Wypadek przy pracy to zawsze olbrzymi problem dla pracodawcy, szczególnie jeśli pracownik został poważnie poszkodowany lub zmarł. Jednak bez względu na skalę zdarzenia obowiązkiem pracodawcy jest w takiej sytuacji sporządzenie protokołu powypadkowego, który wyjaśni okoliczności wypadku i będzie podstawą do ubiegania się przez pracownika o odszkodowanie oraz świadczenia z ZUS.

Do kogo należy obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego?

Protokół powypadkowy musi sporządzić społeczny inspektor pracy oraz osoba, która odpowiada w firmie za kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem przygotowania takiego dokumentu jest przeciwdziałanie podobnym zdarzeniom w przyszłości poprzez wskazanie konkretnych przyczyn wypadku.

Pamiętaj

Protokół powypadkowy należy sporządzić nawet wtedy, gdy pracownikowi nic poważnego się nie stało.

W jakim czasie należy sporządzić protokół powypadkowy?

Zgodnie z przepisami zespół ma na to 14 dni od momentu wystąpienia wypadku. Czasami termin ten może zostać przedłużony, ale tylko w uzasadnionych przypadkach – np. choroba członka zespołu. W takiej sytuacji w samym dokumencie musi się znaleźć akapit wyjaśniający przyczynę opóźnienia.

Ważne

Jeśli protokół nie zostanie sporządzony, na pracodawcę może zostać nałożona wysoka grzywna. W przypadku dalszego zaniechania przygotowania dokumentu pracodawca będzie już odpowiadać za przestępstwo.

Co należy zawrzeć w protokole powypadkowym?

Najważniejsze jest wskazanie możliwych przyczyn wypadku oraz opisanie jego okoliczności. W tym celu dołącza się np. szkice lub fotografie miejsca zdarzenia. Należy także zawrzeć zeznania świadków wypadku i samego poszkodowanego, o ile jego stan zdrowia na to pozwala. Jeśli poszkodowany pracownik trafił do szpitala lub pod inną formę opieki lekarskiej, niezbędne będzie dołączenie opinii i zaświadczeń z takich placówek.

Warto wiedzieć

Protokół powypadkowy sporządzają wspólnie społeczny inspektor pracy oraz osoba odpowiedzialna za BHP w firmie – ich opinie mogą być jednak różne i zawsze powinny się znaleźć w dokumencie.

Co po sporządzeniu protokołu?

Gotowy protokół należy przedstawić poszkodowanemu, który musi zapoznać się z jego treścią i potwierdzić zawarte w dokumencie informacje. Oczywiście pracownik może zgłosić własne poprawki i zastrzeżenia do treści protokołu.

Ważne

Jeśli pracownik jest niezdolny do zapoznania się z raportem lub zmarł, w jego imieniu sprawą zajmuje się rodzina.

Protokół trafia później do pracodawcy – ten ma 5 dni na jego zatwierdzenie w wersji ostatecznej. Następnie dokument ponownie jest przedstawiany pracownikowi lub jego rodzinie. W sytuacji, gdy wypadek był ze skutkiem śmiertelnym lub spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu, protokół należy przesłać także do Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracownik może nie zgodzić się z protokołem

Oczywiście pracownik ma prawo odmówić podpisania protokołu, jeśli w jego ocenie do wypadku doszło z innych przyczyn, niż zostało wskazane. Wówczas może zwrócić się do sądu pracy z wnioskiem o wprowadzenie zmian do dokumentu. Może również zgłosić się po pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.