Zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni? Pamiętaj o obowiązkowych badaniach!

Pracownicy chorują i każdy pracodawca ma tego świadomość. Bywa jednak, że pracownik zapada na ciężką chorobę lub ulega wypadkowi, w efekcie czego przedstawia znacznie dłuższe zwolnienie lekarskie. Jeśli trwa ono powyżej 30 dni, pracodawca przed ponownym dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek wysłania go na dodatkowe badania lekarskie. O szczegółach przeczytasz w dzisiejszym poradniku.

Podstawa prawna

O obowiązku zlecenia dodatkowych badań lekarskich mówi wprost artykuł 229 paragraf 2 Kodeksu pracy. Czytamy w nim, że:

pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracownik po tak długim zwolnieniu musi być powtórnie przebadany, aby wykluczyć, że w tym czasie mogła zmienić się jego zdolność do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Czasami jest bowiem tak, że pracownik wraca do firmy w obawie przed kłopotami, ale nadal nie jest w 100% zdrowy.

Pracownik nie może odmówić pójścia na badanie kontrolne. W momencie wręczenia mu skierowania przez pracodawcę ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza (w tym samym dniu), ponieważ wcześniej nie będzie mógł wykonywać pracy. Badania oczywiście są przeprowadzane na koszt pracodawcy i powinny odbyć się w normalnych godzinach pracy.

Ważne!

Żaden pracownik wracający do firmy po minimum 30-dniowym okresie chorobowego, nie może zostać przywrócony na stanowisko bez przeprowadzenia badań lekarskich i dopuszczenia ze strony lekarza medycyny pracy.

Jeśli pracownik odmówi pójścia na badania, w praktyce rezygnuje z wynagrodzenia. Jest to również podstawa do rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika.

Co z krótszymi zwolnieniami?

Jeśli zwolnienie lekarskie trwało krócej niż 30 dni, nie istnieje obowiązek kierowania pracownika na badania kontrolne. Pracodawca może oczywiście skierować na nie podwładnego, ale ten nie musi się na to zgodzić. Nie jest to wówczas podstawą do wszczęcia procedury zwolnienia dyscyplinarnego lub zaniechania wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma również prawa kierować pracownika na badania jeszcze w trakcie obowiązywania zwolnienia lekarskiego.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.