FAQ szkolenia bhp

Najczęstsze pytania z zakresu szkoleń BHP.

RYZYKO ZAWODOWE

Kodeks Pracy, Dział Dziesiąty, Rozdział VI
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami ( Dz.U. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami)

Ryzyko zawodowe – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy. (PN-N-18001:2004)

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca:

 • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko  zawodowe.
 • Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego ?

 • Spełnienie wymagań prawnych,
 • Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowana środki profilaktyczne są wystarczające,
 • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie,

Z pomocą  BHP SALVUS ten obowiązek przestanie być dla Państwa problemem.

 

WYPADKEK PRZY PRACY

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentacji (Dz.U. Nr 115 poz. 744 z późn. zm. )
KP Dział Dziesiąty, Rozdział VII

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany !

 • podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
 • zabezpieczyć miejsca wypadku,
 • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • sporządzić wymaganą dokumentację powypadkową,
 • zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym wypadkom.
   

PRACODAWCO PAMIĘTAJ!

 • na sporządzenie i skompletowanie dokumentacji powypadkowej masz tylko 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego,
 • dokumentacje powypadkową należy przechowywać 10 lat.

Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że dokumentacja jest sporządzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami zapraszam do skorzystania z naszych usług: szkolenia BHP.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.